Scientific Name Brassica nigra
Common Name Black mustard
Taxonomy ID 3710
Lineage cellular organisms > Viridiplantae > Streptophyta > Streptophytina > Embryophyta > Tracheophyta > Euphyllophyta > Spermatophyta > Magnoliophyta > Mesangiospermae > eudicotyledons > Gunneridae > Pentapetalae > rosids > malvids > Brassicales > Brassicaceae > Brassiceae > Brassica
External Links NCBI;
Representative Assembly ASM168289v1 GCA_001682895.1 DNA
Description: